ABOUT

มีคนกล่าวไว้ว่า “ดนตรีนั้นไร้พรมแดน”
แต่ก็ใช่ว่าดนตรีทุกประเภทนั้นเป็นอย่างที่ว่า
ดนตรีที่สามารถเชื่อมร้อยหัวใจคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันนั้น
คงถูกสร้างสรรค์ได้เพียงจากมนุษย์ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้กับดนตรีเท่านั้น
สิ่งที่พวกเราอยากจะนำเสนอ ณ ที่นี้
คือเหล่านักดนตรีที่เชื่อมั่นในพลังอันไม่สิ้นสุดของตนเอง
และมุ่งมั่นที่จะออกเดินทางไปสู่ดินแดนโพ้นทะเล ที่ซึ่งห่างไกลจากที่ที่พวกเขาเกิดมา
เว็บแมกกาซีนนี้เป็นพื้นที่ที่พวกเราใช้เพื่อบอกเล่าสิ่งต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่พวกเรามีต่อโปรเจค, กิจกรรมที่ได้ทำในสถานที่ต่างๆ,
สิ่งไม่คาดฝันที่ได้ประสบพบเจอ, การพบปะผู้คนที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเรา,
รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น

แนะนำทีผู้ร่วมงาน

〈 Photographer 〉
โชเฮ โยชิดะ
Photographer
รับผิดชอบการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะ Kyoto University of Art & Design
หลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ภาพอาหาร, สถาปัตยกรรม, บริษัท, โรงเรียน ฯลฯ โดยยังคงขยายขอบเขตของงานออกไปอย่างต่อเนื่อง

〈 Editor/Copywriter 〉
ฮิโรยะสุ โคบายะชิ
Copywriter
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nanzan University
รับผิดชอบการเก็บข้อมูลจากนักดนตรี และการเขียนบทความบนเว็บแมกกาซีน
โดยปกติทำงานอยู่ในสายธุรกิจและโรงเรียน

〈 Art Director/ Graphic Designer 〉
มาสะฮิโกะ ฟุจิกิ
-GRAPHIC DESIGN- PARK Art Director/ Graphic Designer
รับผิดชอบการวางแผนของโปรเจค และการจัดทำ Artwork
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะ Kyoto University of Art & Design
มีประสบการณืทำงานในหลากหลายพื้นที่ ทั้งในโตเกียว, นาโกย่า, และ โอซากา

ติดต่อ:borderlessmusician@gmail.com