" />

#033
การส่งต่อ “NEW RAFT”

0 Posted by - 2016年8月2日 - PICKUP, REPORT

ในครั้งนี้จะเป็นการรายงาน Live ของ New Raft ที่มีฟูจิอิมาเป็นสมาชิกใหม่ โดยผ่านวิดีโอครั้งนี้ คุณจะรับรู้ว่าคำว่า “สนุก” ที่เขาพูดกันมันเป็นอย่างไร แต่ยิ่งไปกว่านั้น ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆคือคุณสามารถสัมผัส แสง สี เสียง ได้ด้วยตัวเอง ครั้งนี้ในฐานะRaft ฟูจิอิ และ ฟูจิตะ ก็จะสามารถทำ “NEW RAFT” ไปด้วยเช่นกัน และรูปแบบของวงก็กำลังก้าวเข้าสู่ LIBERAL MUSIC เรื่อยๆอย่างเต็มตัว